Thu, 12 / 2019 7:00 am | helios

Xe nâng phuy hay xe nâng di chuyển thùng phuy dùng để nâng hạ và di chuyển các loại thùng phuy dầu, hóa chất hay chất lỏng, hạn chế không bị tràn ra ngoài… Xe nâng havico: Xe nâng di chuyển phuy: Điện dân dụng Hàng điện máyXe nâng phuy hay xe nâng di chuyển thùng phuy dùng để nâng hạ và di chuyển các loại thùng phuy dầu, hóa chất hay chất lỏng, hạn chế không bị tràn ra ngoài…
Xe nâng havico:
Xe nâng di chuyển phuy:

Điện dân dụng

Hàng điện máy

Bài viết cùng chuyên mục