Mon, 03 / 2015 8:59 pm | helios

PLL đóng vai trò trong kỹ thuật truyền số liệu, kỹ thuật vô tuyến điện, kỹ thuật đo lường điện tử….nó được dùng nhằm biến đổi tần số, sau đây là các ứng dụng cụ thể: a.                  Tách sóng tín hiệu điều tần: Khi chọn tần số dao động tự do rao = raI(tần số […]

PLL đóng vai trò trong kỹ thuật truyền số liệu, kỹ thuật vô tuyến điện, kỹ thuật đo lường điện tử….nó được dùng nhằm biến đổi tần số, sau đây là các ứng dụng cụ thể:

a.                  Tách sóng tín hiệu điều tần: Khi chọn tần số dao động tự do rao = raI(tần số tải tần), thì ud chính là tín hiệu cần tách sóng.

b.                 Điều chế tín hiệu số theo kiểu khoá dịch tần(FSK): dùng MODEM để truyền tín hiệu số trên đường điện thoại(tương tự), có thể dùng phương pháp khoá dich tần FSK, hai bít 1, và 0 được khoá theo 2 tần số khác nhau, ví dụ 950hz=0;

40657

Vòng khóa pha PLL

1050hz=1, PLL được cấu tạo sao cho tần số dao động tự do rao nằm giữa 2 tần số điều chế, để 0o bám theo một trong 2 tần số, điện áp ra tỉ lệ với tần số vào, ví dụ với bít 1(1050hz), điện áp ud lớn, bít 0(950hz), tín hiệu ud nhỏ =0. Như vậy ud biểu diễn tín hiệu nhị phân, hay PLL điều chế tín hiệu nhị phân, tín hiệu này có thể truyền trên đường tương tự.

c.                             Tổng hợp tần số:

–                               Nhân tần: f0=N.fc ; fc: tần số chuẩn

–                               Mạch tổng hợp tần số: cấu tạo và nguyên tắc giống mạch nhân tần chỉ khác tần số chuẩn trước khi đưa vào bộ tách sóng pha được chia tần với hệ số chia M, khi đó fc=fv/M,

N

Như vậy tần số ra được xác định : fr=Nfc=—f khi chương trình hoá sự

thay đổi các tham số N và M có thể nhận được chuỗi tần số có giá trị khác nhau từ tần số ban đầu fv

Đồng bộ tần số: dùng để đồng bộ tần số ra với một tần số vào: tách sóng pha

Bài viết cùng chuyên mục