Sun, 02 / 2020 4:27 pm | helios

Clip test thử sức mạnh của vòi rửa xe tưới cây siêu bền gắn vào nguồn nước thường (nước từ bồn), thử nghiệm này không dùng máy bơm tăng áp nên hiệu quả là tương đối, dùng được, nếu áp lực nước càng mạnh thì sử dụng súng rửa xe, tưới cây càng hiệu quả. […]Clip test thử sức mạnh của vòi rửa xe tưới cây siêu bền gắn vào nguồn nước thường (nước từ bồn), thử nghiệm này không dùng máy bơm tăng áp nên hiệu quả là tương đối, dùng được, nếu áp lực nước càng mạnh thì sử dụng súng rửa xe, tưới cây càng hiệu quả.
Thông tin chi tiết sản phẩm và giá bán Vòi rửa xe tưới cây siêu bền dạng súng kèm khớp nối nhanh xem tại:

Clip test này có đổi phụ kiện chổ đầu nối dây với súng thành loại không có van 1 chiều để các bạn có thể thấy được áp lực nước khi chưa gắn vào súng. Khi lắp đặt và dùng thực tế phụ kiện sẽ ngăn nước chảy ra ngoài đường ống khi bạn chưa lắp hoặc đã tháo súng.

xe cộ xe tải

Hàng điện máy

Bài viết cùng chuyên mục