Wed, 03 / 2015 1:28 am | helios

Mạch lọc thụ động và mạch lọc tích cực là một bộ phận quan trọng trong các hệ thống máy móc điện tử hiện nay. 1.    Mạch lọc thụ động Mạch lọc thụ động là mạch chứa các phần tử thụ động R, L, C mà không có các phần tử tích cực như BJT […]

Mạch lọc thụ động và mạch lọc tích cực là một bộ phận quan trọng trong các hệ thống máy móc điện tử hiện nay.

1.    Mạch lọc thụ động

Mạch lọc thụ động là mạch chứa các phần tử thụ động R, L, C mà không có các phần tử tích cực như BJT hay KĐTT.

Mạch lọc thụ động là Mạch lọc có hệ số truyền đạt K(o)<1 Các mạch này hầu hết làm việc ở tần số cao ( >1MHz) vì ở khu vực tần số thấp các mạch này có kết cấu nặng nề và hệ số phẩm chất giảm.

Một số mạch lọc thụ động thường gặp và đặc tuyến truyền đạt của chúng:

Nnlcscp

2.        Mạch lọc tích cực

Mạch lọc tích cực là mạch lọc có hệ số truyền đạt K(o)>1 Mạch lọc tích cực được đặc trưng bởi 3 tham số cơ bản: tần số giới hạn fg, bậc của bộ lọc và loại bộ lọc.

+Tần số giới hạn fg : là tần số mà tại đó hàm truyền đạt giảm 3 dB so với hàm truyền đạt ở tần số trung tâm.

+ Bậc của bộ lọc: xác định độ dốc của đặc tuyến biên độ – tần số ở tần số f >> fg .

+ Loại bộ lọc: xác định dạng của đặc tuyến biên độ – tần số xung quanh tần số giới hạn và trong khu vực thông của mạch lọc.

Người ta quan tâm nhiều đến 3 loại bộ lọc: lọc Bessel, lọc Butterworth và lọc Tschebyscheff.

Mạch lọc Butterworth có đặc tuyến phẳng kéo dài và gấp khúc trước khi đạt được tần số giới hạn fg . Mạch lọc Tschebyscheff có độ dốc lớn nhất ở tần số f> fg , đổng thời, trong dải thông, đặc tuyến không phẳng hoàn toàn mà có độ gợn sóng nhất định. Mạch lọc Bessel có đặc tuyến giảm đều từ khu vực thông sang khu vực chắn và có đáp ứng xung gần như lý tưởng (hình dưới). Tuỳ yêu cầu cụ thể, có thể chọn loại mạch lọc thích hợp.

Bài viết cùng chuyên mục