Mon, 03 / 2015 8:50 pm | helios

PLL hoạt động theo nguyên tắc vòng điều khiển, đại lượng vào và ra là các tần số, chúng được so sánh với nhau về pha. Vòng điều khiển pha có nhiêm vụ phát hiên và điều chỉnh những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiêu vào và tín hiêu ra: làm cho […]

PLL hoạt động theo nguyên tắc vòng điều khiển, đại lượng vào và ra là các tần số, chúng được so sánh với nhau về pha. Vòng điều khiển pha có nhiêm vụ phát hiên và điều chỉnh những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiêu vào và tín hiêu ra: làm cho tần số ra'r của tín hiêu so sánh bám theo tần số của tín hiêu vào, tần số tín hiêu so sánh bằng tần số tín hiêu ra(ra'r=rar), huặc tỉ lê với tần số tín hiêu ra(ra'r=rar/N).

Xét trưòng hợp tín hiêu vào là sin, mạch tách sóng pha là mạch nhân tương tự.

+Khi không có tín hiêu vào, thì tín hiêu điều chỉnh ud=K. uv u'r = 0, mạch VCO dao động với tấn số bằng tần số dao động riêng ra0(tần số dao động tự do- chế độ chò)

+ Khi có tín hiêu vào, bộ tách sóng pha sẽ so pha và tấn số của tín hiêu vào và tín hiêu so sánh, đầu ra bộ tách sóng pha có ud=K. u^ u'r (# 0), chứa thành phần tổng và hiêu các tần số:   ± ra'r, thành phần tổng + ra'r bị loại bỏ nhò mạch lọc

40657

Vòng khóa pha PLL

thông thấp, chỉ còn thành phần hiêu:                                                          

– ra'r, sau khi khuêch đại được dùng làm tín

hiêu điều khiển bộ dao động VCO, tần số VCO thay đổi sao cho: tạo được tần số hổi tiêp ra'r có giá trị làm cho (rav – ra'r) –> 0.

Nêu tấn số và ra'r lêch nhau quá lớn làm cho tần số tổng và hiêu nằm ngoài dải thông của mạch lọc, thì sẽ không có tín hiêu điều khiển VCO, VCO dao động với tần số ra0, khi ra'r tiên dần đên sao cho thành phần hiêu rơi vào dải thông của bộ lọc, VCO bắt đầu nhận tín hiêu điều khiển, khi đó ta gọi PLL làm viêc trong “dải bắt” tín hiêu, vậy “dải bắt” là dải PLL thiêt lập chế độ đổng bộ.

“Dải giữ” là dải PLL có thể giữ được chế độ đổng bộ khi thay đổi tần số tín hiêu vào(phụ thuộc biên độ điên áp điều khiển ud và khả năng biến đổi tần số của

vCo).

 

Bài viết cùng chuyên mục