Mon, 03 / 2015 8:46 pm | helios

1.              Đặt vấn đề: Trong các tầng khuếch đại tín hiêu nhỏ, điểm làm viêc nằm trong miền tích cực của BJT, trong miền thắt của FET, ở chế độ tĩnh, trên các cực của T có các dòng điên tĩnh Ic(TD); IB(IG) và điên áp một chiều UCE(UDS); UBE(UGS). Điểm làm viêc tương ứng […]

1.              Đặt vấn đề:

Trong các tầng khuếch đại tín hiêu nhỏ, điểm làm viêc nằm trong miền tích cực của BJT, trong miền thắt của FET, ở chế độ tĩnh, trên các cực của T có các dòng điên tĩnh Ic(TD); IB(IG) và điên áp một chiều UCE(UDS); UBE(UGS). Điểm làm viêc tương ứng với chế độ này là điểm làm viêc tĩnh Q.

Khi có tín hiêu vào thì điên áp và dòng điên thay đổi xung quanh giá tri tĩnh, để đảm bảo cho các tầng làm viêc bình thường trong những điều kiên khác nhau, ngoài viêc cung cấp điên áp thích hợp cho các cực, còn cần phải ổn định điểm làm viêc tĩnh đã chọn, nếu không chất lương làm viêc của tầngbị giảm sút.

2.              Với BJT.

a. Sơ đổ ổn đinh tuyến tính:

stbblocking-1-580x266

Sơ đồ mạch cấp nguồn

Sơ đổ phổ biến là sơ đổ hổi tiếp- một chiều: nhằm biến đổi điên áp mạch vào

của T sao cho có thể hạn chế sự di chuyển điểm tĩnh trên đặc tuyến ra, gây nên bởi các yếu tố mất ổn định. Sơ đổ như sau:

Nguyên tắc ổn định: nếu có một nguyên nhân mất ổn định nào đó làm cho dòng một chiều ICEo trên colector tăng thì điên thế UCEo giảm, do đó dòng định thiên IBo= UCEo/R1 giảm theo, làm ICEo giảm xuống, nghĩa là dòng tĩnh ban đầu giữ nguyên. Cũng có thể dùng sơ đổ hổi tiếp dòng điên:

Nguyên tắc ổn định như sau:

Sơ đổ cung cấp và ổn định điểm làm viêc bằng hổi tiếp – dòng điên một chiều.

ha. EC; hb: CC; hc: BC

Khi IC tăng, thì điên áp UEo=Ie. Re, tăng. vì điên áp Ue lấy trên bộ phân áp R1 và R2 không đổi, nên UBEo=IBR2- UEo giảm làm cho IB giảm, do vậy IC không tăng. Tụ Ce có tác dụng tránh hổi tiếp – xoay chiều.

a. Sơ đổ ổn đinh phi tuyến :

Áp dụng phương pháp bù nhiêt nhờ các phần tử có tham số phụ thuộc vào nhiêt độ nhứ T, D, Điên trở nhiêt, phương pháp này thích hợp cho mạch tổ hợp.

–                Nếu D và T như hình a đều được sản xuất từ một loại bán dẫn như nhau, và nhiêt độ mặt ghép của chúng như nhau, thì đặc tính nhiêt của điên áp B-E và của điên áp hạ trên D là như nhau; hơn nữa UBE; UD có chiều ngược nhau, nên ảnh hưởng của nhiêt độ được bù hoàn toàn.

–                Sơ đổ hình B cũng làm viêc theo nguyên tắc đó, khi mắc nối tiếp R2 với D phân cực thuận, thì R1, R2, D tạo thành mạch phân áp đưa điên áp vào B, nếu chọn R2<<Ri thì UB hầu như không phụ thuộc nguon Vcc.

–                Sơ đổ hình c: dùng điên trở có hê số nhiêt – để bù, khi nhiêt độ tăng thì RT giảm, do đó điên áp UE tăng làm IC giảm sao cho có thể bù lại sự tăng của IC theo nhiêt độ

Các mạch loại này có ưu điểm có tổn hao phụ không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến áp ra.

 

c.             ôn đinh trong mạch tổ hợp tương tự

Dùng các nguổn điện để ổn định vì nguổn dòng dễ chế tạo dưới dạng tổ hợp, trên sơ đổ dưới đây, giả thiết IC không phụ thuộc UCE và Q1, Q2 có tham số hoàn toàn giống nhau và ở cùng một nhiệt độ, do đó:

I              C1=IC2 và IB1=IB2= IC1/BN

Theo sơ đổ hình a:

I              1=IC1+ 2IB2 = IC2+ 2IC2/BN

Từ đó suy ra: IC2= I1/(1+2/BN)^ I1 khi BN>>2

Từ đây ta thấy có thể dùng I1 để điều khiển trị số của IC2. Để I1 ổn định, đơn giản nhất là nối A với Vcc qua R

 

 

 

Trong các mạch tổ hợp, tránh chế tạolcác điện trở có trị số lơn, do vậy khó có dòig I1 nhỏ, vì vậy để đạt đượd1 nhỏ thường dùng sơ đổ bên phải. ~

3.               với FET

Vấn đề ổn định nhiệt của FET là làm cho điểm làm việc không phụ thuộc vào độ tạp tán tham số của FET, không phụ thuộc nhiệt độ, thời gian, và các biến đổi của điện áp nguổn cung cấp, cũng giống BJT biện pháp ổn định nhiệt của FET cũng dùng nguyên tắc hổi tiếp – dòng điện và điện áp. ví dụ:

Các loại sơ đổ hổi tiếp – dòng điện thông qua RS có dạng như hình sau:

Nếu coi IG=0, ta có U'g=IdRs + UGS; biểu thức này cho biết dạng của đường điện trở Rs với độ dốc:

 

tga=-(dID/dUGs)

U'G phải chọn sao cho dòng máng ID không đổi khi thay FET, chọn U'G chính là chọn RG , điện trở ổn định.

Bài viết cùng chuyên mục